0212 328 01 19 info@trendenerji.com Harita

İletişime Geçin

Baca Gazı Emisyon Kontrol Sistemleri

Egzozdaki CO (ve diğer ametaller), NOx değerlerini düşürüp motor ve türbinlerin çevreye olumsuz etkilerini minimize eden bu ürünler standart olmayıp isteğe ve teknik verilere göre dizayn edilmektedir.

Gaz motorlu ve türbinli kojenerasyon sistemleri, kömür enerji santralleri ve endüstriyel atık ısı üreten fabrikalar, bu sistemlerin başlıca uygulandığı alanlardır.