0212 328 01 19 info@trendenerji.com Harita

İletişime Geçin

Kalite ve Çevre Politikamız gereğince taahhüt ettiğimiz başlıklar:

 • Bütün faaliyetlerimizi yerine getirirken başta yasal yükümlülükler olmak üzere Kalite ve Çevre Yönetim Sistem gerekliliklerine uygun hareket etmek
 • Müşterilerin enerji ve çevre sektöründeki ihtiyaçlarına zamanında, eksiksiz ve güvenilir biçimde cevap vermek
 • Dünya çapındaki gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip ederek sürekli iyileştirme odaklı sürdürülebilir çözüm yöntemleri ile müşteri beklentilerini tam anlamıyla karşılamak
 • Enerjinin ve doğal kaynakların verimli kullanımı ile döngüsel ekonomiye katkı sağlamak
 • Kuruluşumuz ve tüm çalışanlarımıza Kalite ve Çevre politikamızı benimseterek bu bilinci sürdürülebilir kılmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız gereğince taahhüt ettiğimiz başlıklar:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uygun hareket etmek
 • Değerli çalışanlarımızın mesleki sağlıklarını korumak ve emniyetlerini sağlamak adına, kaza ve riskleri belirleyerek önleyici faaliyetleri uygulamak
 • Sorumlu olunan yükümlülükler çerçevesinde belirlenen güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak
 • Yapılacak iş esnasında gerekli olan kişisel koruyucu donanımların mutlak surette kullanımı ile kişisel ve operasyonel güvenliği kontrol altına almak
 • Yönetici ve çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki sorumluluk bilinçlerini geliştirmek adına eğitimler düzenleyerek olası iş kaza etkilerini en aza indirmek
 • Periyodik tetkikler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarının sürekli ve etkin olmasını sağlamak